سفارش تبلیغ
صبا ویژن

موجودی سدهای ایران چقدر است؟


 

 • موجودی سدهای ایران چقدر است؟

  به گزارش ایسنا، سال آبی 1398 - 1397 از حیث بارش‌ها نسبت به متوسط بلندمدت یعنی مدت 50 ساله، 43 درصد افزایش بارش و نسبت به سال گذشته آبی (1397-1396) نیز تا اواسط خرداد ماه، 103 درصد افزایش داشت و مخازن نسبت به سال گذشته، بیش از 15 میلیارد مترمکعب از آب بیش‌تری برخوردار شدند.

  هم‌چنین میزان بارندگی‌های کشور از ابتدای سال آبی جاری تا روز 28 مهر ماه به حدود 6 میلی‌متر رسیده است که این رقم در مقایسه با بارش 10 میلیمتری سال آبی گذشته حدود 39 درصد و در مقایسه با مدت متوسط بلندمدت حدود 14 درصد کاهش یافته است. این میزان بارندگی در میان بارش‌های نیم قرن اخیر در همین بازه زمانی رتبه نوزدهم را به خود اختصاص داده است.

  • آخرین وضعیت سدهای ایران

  بر اساس این گزارش، مقادیر ورودی به سدها از ابتدای سال آبی تا 30 مهر ماه 98، معادل 1.75 میلیارد مترمکعب است که نسبت به سال گذشته در بازه زمانی مشابه 87 درصد افزایش داشته است. هم‌چنین مقادیر خروجی از سدها از ابتدای سال آبی 30 مهر ماه 98، معادل 4.15 میلیارد مترمکعب است که این میزان نسبه به مدت مشابه سال گذشته صد درصد افزایش نشان می‌دهد.

  موجودی آب مخازن سدهای ایران در تاریخ 30 مهر ماه 98 معادل 26.31 میلیارد مترمکعب بوده که نسبت به سال گذشته در تاریخ مشابه، 39 درصد افزایش داشته است. البته موجودی مخازن کشور نسبت به هفته گذشته 420 میلیارد مترمکعب کاهش داشته است.

  درصد پرشدگی مخازن سدها در تاریخ 30 مهر سال 1398، حدود 52 درصد است. تعداد سدهایی که بیش از 90 درصد پرشدگی دارند، 16 سد و تعداد سدهایی که کمتر از 40 درصد پرشدگی دارند، 71 سد است. به طور کلی تعداد سدهای مهم در حال بهره‌برداری کشور 193 سد است که ظرفیتی معادل 50.6 میلیارد مترمکعب دارند.

  • آخرین وضعیت سدهای تهران

  همچنین طبق آخرین آمار وزارت نیرو، میزان ورودی سد امیرکبیر، 5 مترمکعب در ثانیه و میزان خروجی 13.5 مترمکعب در ثانیه است. میزان ورودی و خروجی سد لتیان، به ترتیب 12 و 21 مترمکعب در ثانیه است. میزان ورودی سد لار 4.7 مترمکعب در ثانیه و میزان خروجی این سد 24 مترمکعب در ثانیه است.

  میزان ورودی و خروجی سد طالقان به ترتیب 1.5 مترمکعب در ثانیه و 5 مترمکعب در ثانیه بوده و میزان ورودی و خروجی سد ماملو نیز به ترتیب 15.5 متر مکعب و 11.5 متر مکعب در ثانیه است.

  حجم کل مخازن سدهای پنج‌گانه تهران 817 میلیون مترمکعب است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که 579 میلیون مترمکعب بوده است 239 میلیون مترمکعب بیشتر است.